Murowana cerkiew obronna pw. św. Onufrego z XV lub XVI wieku (przed rokiem 1506 lub 1514). Zbudowana na planie podłużnym powstawała etapami. Najstarsza część to krótkie prezbiterium zwieńczone gotyckim szczytem z przełomu XIV/XV wieku. Obecnie filia Muzeum Narodowego z Przemyśla.