Cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy (obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP) wzniesiona w XVII w, odnawiana w 1820 roku, remontowana w 1899. Cerkiew orientowana, trójdzielna o konstrukcji zrębowej.

Wieża o konstrukcji słupowo-ramowej bez izbicy. Klucz do cerkwi znajduje się w domu nr 25, na górze, naprzeciw szkoły.

(2014)