Cerkiew pw. Przeniesienia Relikwi św. Mikołaja z 1934 roku. Postawiona na miejscu starej cerkwi przeniesionej na to miejsce w 1792 roku ze Słowacji. W świątyni odbywają się nabożeństwa greko- i rzymskokatolickie. fot. Andrzej Kubik