Komunikaty Zarządu

Informujemy, że dyżur w dniu dzisiejszym jest przesunięty o 15 min na wcześniejszą godzinę. Odbędzie się on w godzinach 17:45 - 18:45.

Zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków na Kołową Wigilię SKPT. Odbędzie się ona we wtorek 22.12.2015 w sali 313 w Bratniaku.
Mile widziane będą wszelkie (mniej lub bardziej domowe) wypieki oraz smakołyki.

Tradycyjnie też, przy współpracy z księdzem Andrzejem Żurawiem, odbędzie się zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych oraz zabawek na paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin z Komańczy. Gorąca prośba, aby były to rzeczy nowe.

W trakcie spotkanie możliwe będzie nabycie kalendarzy SKPT na rok 2016.

 W czasie wigilii, kiedy już podzielimy się opłatkiem i odpowiednio napchamy brzuszki przygotowanymi smakołykami, zgodnie z wielowiekową tradycją wykonamy (a właściwie dokończymy) zupełnie nietradycyjną, bo eskapetowską szopkę. Szczegóły w wydarzeniu:https://www.facebook.com/events/1650591171883340/

A już 16.12.2015 od godziny 19:30  zapraszamy na ozdabianie sali 313, czyli "strojenie choinki".

Gdyby ktoś miał niepotrzebne już światełka choinkowe - jak najbardziej można przynieść.

Gdyby ktoś miał w ogródku choinkę, którą chce przyciąć - poprosimy o kilka gałązek.
Na ewentualne pytania związane ze strojeniem  odpowie:

Paulina Błudzień „Farmacja” - paulinabludzien(et)gumed.edu.pl

Dzisiejsze Walne Zebranie wybrało Anitę Czerwionkę jako prezes oraz następujące osoby do nowego Zarządu: Olę Grześkowiak, Dorotę Grześkowiak, Magdę Ratkowską, Pawła Oleckiego i Tomka Bielińskiego.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Rafał Jendrzejewski, Krzysiek Nowak i Szymon Kałużyński. Sąd Koleżeński składać się będzie z 3 osób: Małgorzatę Grżebską-Buja, Macka Bogdańskiego i Michała Sempołowicza.

Przypominamy, że Walne Zebranie SKPT odbędzie się dnia 24.11.2015 w sali 115 budynku IMP PAN, ul. Fischera 14, Gdańsk o godzinie 18:30.

Zarząd SKPT

Pomorska Komisja Turystyki Górskiej zaprasza na Egzaminy PTG (Przodownika Turystyki Górskiej), które planowane są na 25 maja. Szczegóły dostępne są na stronie komisji: http://pomorska-ktg.weebly.com/aktualno347ci/egzaminy-dla-kandydatow-na-ptg-2015-zaproszenie