Cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1797 roku, rozbudowana w 1831 r. Obecnie kościół parafialny. Wewnątrz m.in. belka tęczowa i ambona (!). Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, zachaty.