Cerkiew pw. św. Dymitra z 1861 roku, odnawiana w 1916 roku. Konstrukcja trójdzielna z prezbiterium zamkniętym trójbocznie z zakrystią. Wie?a słupowo-ramowa z pozorną izbicą.

(2012)

Cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego z 1604 roku, remontowana w latach 1778 i 1780. W 1813-14 roku przesunięto ją na obecne miejsce, z równoczesną budową nowego prezbiterium. Gruntownie odnawiana w latach 1962-65. Konstrukcja trójdzielna z wieżą słupowo-ramową z izbicą.

Cerkiew pw. św. Dymitra przebudowana z dawniejszej w roku 1841. Odnawiana w 1965 roku oraz "obecnie". Trójdzielna o wydłużonym prezbiterium zamkniętym trójbocznie z wieżą kwadratową o konstrukcji słupowo-ramowej z nadwieszoną izbicą.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1790 roku o konstrukcji zrębowej z pozorną izbicą. Trójdzielna.

(2012)

(2012)