Dawna kaplica z XVIII wieku, dawne prezbiterium przedostatniej regetowskiej cerkwi.

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1782, przebudowana w 1841, remontowana pod koniec XIX w., 1930 i 1962-63. Na wzór tej cerkwi zbudowano cerkiew w dziale łemkowskim w skansenie we Lwowie. Konstrukcja trójdzielna, wieża słupowo-ramowa z izbicą, wokół zachaty.

(2013)

Cerkiew pw. św. Kosmy i Damiana z 1778 roku (najprawdopodobniej). Konstrukcja trójdzielna, wieżą słupowo-ramowa z izbicą. Wokół zachata. Cerkiew zbudowana zapewne z materiału pochodzącego ze wcześniejszej świątyni.

(2013, po remoncie)

(2013)

Ruiny murowanej cerkwi p.w. Przeniesienia Relikwii św. Mikołaja z 1843 roku. Prezbiterium skierowane na zachód (!). Obok dzwonnica w kształcie trzech arkad filarowych.

(2012)

(2012)